Kềm Cắt Da Duy Beauty D.501 Hai Chống Xi Vàng

  • Chất liệu: Thép chuyên dụng
  • Màu sắc: Xi vàng
  • Kiểu chống: 2 chống.
  • Kiểu mang: 2 mang vuông.
  • Kích thước: Mũi 16
  • Trọng lượng: 55 gr.
  • Thiết kế: chuyên dụng nhặt da, cắt da, làm nail
  • Thương hiệu: Kềm Duy Beauty
  • Loại bao bì: Bao Simili.